Remco van Wijk
De heer Remco van Wijk MSc. is hoofdauteur van ‘De Keten Uitgedaagd’. Hij is sinds 2007 vanuit diverse rollen (praktijk en wetenschap) betrokken geweest bij SBR, waar hij regelmatig werd aangemerkt als het ‘inhoudelijk geweten’. Remco was het aanspreekpunt binnen Logius in de opmaat naar verplichtstelling en maakte de organisatorische blauwdruk voor de afdeling ketendienstverlening. Remco heeft zich in het programma altijd sterk gemaakt voor kennisoverdracht, deugdelijk project- en programmamanagement en open innovatie.


Haiko van der Voort
De heer dr. Haiko van der Voort is universitair docent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij geeft onderwijs over organisatiekunde en besluitvormingstheorie, voor bachelorstudenten, masterstudenten en professionals. Hij doet bestuurskundig onderzoek naar besluitvorming over normen. Gerelateerde onderwerpen zijn toezicht, kwaliteitsmanagement, certificering en (zelf)regulering.


Frans Hietbrink
De heer Frans Hietbrink RE RA is sinds 2009 binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de implementatie van het SBR gedachtegoed. Frans is 30 jaar werkzaam bij de Belastingdienst, afwisselend in functies met directe contacten met het bedrijfsleven, als Manager en als Intern Accountant. Maar altijd met een focus op de inrichting van administratieve processen en de kwaliteit van gegevens. Momenteel is hij strategisch adviseur SBR/XBRL bij de Belastingdienst.


Jacques Urlus
De heer Jacques Urlus RE CISA BBA is al ruim 8 jaar fulltime werkzaam op het gebied van XBRL en SBR. Zijn specialisme ligt voornamelijk aan de gebruikerskant van XBRL. Binnen zijn eigen organisatie, Ordina, is Jacques verantwoordelijk voor de volledige propositie rondom XBRL. Buiten Ordina is hij eigenaar en beheerder van de grootste website over XBRL (www.dexbrlsite.nl).

Victor den Bak
De heer ir. Victor den Bak is sinds 2012 werkzaam als Procesanalist bij EBPI en ziet erop toe dat de SBR-informatieprocessen op de juiste wijze landen in de techniek. In deze rol draagt Victor er mede zorg voor dat nieuwe en aangepaste processen voldoen aan de gestelde generieke eisen en kaders op gebied van compliance, informatiebeveiliging en optimaal hergebruik van gestandaardiseerde componenten.


Marijn Janssen
De heer prof.dr.ir. Marijn Janssen is hoogleraar in ‘ICT & Governance’ aan de Faculteit Techniek, Bestuur & Management van de Technische Universiteit Delft. Hij doceert verschillen vakken, waaronder ‘Design of Innovative ICT-infrastructure and Services’ en ‘Business & IT architecture’. Hiernaast geeft hij het vak ‘Business Process & Technology’ aan de MBA Business Information Technology van de Business University Nyenrode. Marijn is daarnaast betrokken bij opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens opleidingsdirecteur van de Master ‘Compliance Design & Management’, waar ‘De Keten Uitgedaagd’ integraal als lesstof wordt behandeld.


Bart Hendriksen
De heer ir. Bart Hendriksen is in de rol van Procesanalist en Architect bij Logius sinds 2011 betrokken bij het SBR Programma. In deze rol heeft hij actief bijgedragen aan de realisatie van verschillende voorzieningen van Digipoort, waaronder eMededelen en eMachtigen. Bart is specialist op het gebied van service-georiënteerde architectuur, informatiebeveiliging en i-processen.


Sebastiaan Bal
De heer mr. drs. Sebastiaan Bal RA is sinds 2010 actief als Manager Gegevens binnen het SBR Programma bij Logius en in dit kader verantwoordelijk voor de realisatie van de Nederlandse XBRL Taxonomie. Sebastiaan is expert op het gebied van gegevensdefiniëring, -uitwisseling, -verwerking en -analyse en een autoriteit op het gebied van XBRL en jaarverantwoording.

Geert Nederhorst
De heer mr. Geert Nederhorst is sinds januari 2013 betrokken binnen het SBR Programma bij Logius en is sinds de tweede helft van 2013 in de rol van Manager Vraag. In deze hoedanigheid is hij intensief bezig met het inrichten van afdeling Keteninformatie en is hij vanuit Logius verantwoordelijk voor de verbreding van SBR. Geert is voor 2013 adviseur geweest van de minister en secretaris-generaal van het ministerie van BZK, met Logius in portefeuille.


Nitesh Bharosa
De heer dr.ir. Nitesh Bharosa was vanuit de Technische Universiteit Delft verantwoordelijk voor de penvoering en de coördinatie van ‘De Keten Uitgedaagd’. Hij heeft aan diverse hoofdstukken bijgedragen en is verantwoordelijk voor het overdragen, toetsen en verrijken van de ontwikkelde kennis in de vorm van wetenschappelijke publicaties. Hij promoveerde eerder op het verbeteren van informatie-uitwisseling in netwerken.


Erwin Rigter
De heer Erwin Rigter MSc. is werkzaam als adviseur bij Thauris. Hij is sinds 2012 betrokken bij SBR. Als Procesanalist is Erwin betrokken bij de inrichting van de business line keteninformatiediensten binnen Logius. Daarnaast heeft Erwin een bijdrage geleverd binnen verbredingstrajecten en in de ontwikkeling van de verbredingsmethodiek.