Programma collegetourWaar je ook werkt, bij een bank, een ziekenhuis, een multinational, woningcorporatie  of  verzekerings-maatschappij, jouw organisatie heeft al te maken met SBR, of krijgt daar op korte termijn mee te maken. Alle verantwoordingsstromen worden de komende jaren in SBR “gegoten”. Als internal auditor of risicomanager moet je op de hoogte zijn wat is, en van wat gaat komen. De SBR collegetour is een unieke gelegenheid om snel kennis op te doen of op te frissen.

Colleges vinden plaats op de dinsdagavond van 19:30- 21:45 in Collegezaal Ampère in het Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) gebouw van de TU Delft. Er wordt gezorgd voor koffie/thee en iets zoets.

# Datum College en te behandelen thema’s Inhoud Zeer interessant voor: Sprekers (wijzigingen voorbehouden)
1 1 april 2014 Introductie: keteninformatisering en SBR-Standard Business Reporting: wat, waarom en hoe?-Overzicht van de rest van de colleges. SBR wordt de standaard voor verantwoording. Volg dit college om te weten wat er is bereikt en wat ons te wachten staat. Bestuurders, programmamanagers, ketenregisseurs, analisten, adviseurs, architecten, technische specialisten, auditors, accountants en fiscalisten Drs. Remco van Wijk
2 15 april 2014 Ketens en keten-coördinatie- Kenmerken van informatieketens- Verantwoordingsketens: intermediairs en rapportages Iedereen spreekt over ketens, maar waar hebben we het precies over? Dit college behandelt de fundamentele kenmerken van informatieketens en laat zie hoe deze zich ontwikkelen. Bestuurders, programmamanagers, ketenregisseurs, adviseurs, auditors Dr. Haiko van der Voort & drs. Remco van Wijk
3 6 mei 2014 Verandermanagement in ketens- afhankelijkheden, effect van ketenwijzigingen- verandermanagement instrumenten (programma’s, projecten en procedures) Alle verandermanagement ‘goeroes’ zeggen de theorie te hebben voor het managen van veranderingen in organisaties. Dat zal wel, maar verandermanagement in ketens is andere koek. Dit college laat zien wat werkt en wat niet werkt. Bestuurders, programmamanagers, ketenregisseurs, adviseurs, auditors. Dr. Haiko van der Voort & drs. Remco van Wijk
4 20 mei 2014 Besturen van ketenveranderingen- iteraties tussen techniek en governance Bestuurders zullen beamen dat het leiden van ketenveranderingen een zeer complexe opgave is. Er zijn veel afhankelijkheden en bij veel type wijzigingen is het vooraf onduidelijk wat er precies moet wijzigen en hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien. Dit college biedt een handvat voor het besturen van ketenveranderingen. Bestuurders, programmamanagers, ketenregisseurs, adviseurs, auditors. Drs. Remco van Wijk & Frans Hietbrink RE RA
5 3 juni 2014 I-processen-BPM, BPMN, procesoptimalisatie, LEAN, TOC en service levels We weten al decennia dat de toepassing van ICT processen – zowel primair, administratief als sturend – gaat veranderen. Dit is voor een voor een deel zeker ook gebeurd, maar de grote winsten in termen van kosteneffectiviteit bij grote volumes zijn zeker binnen de overheid nog nauwelijks geboekt. Dit college behandelt de fundamentele vragen die spelen bij de automatisering van processen en laat zien wat de randvoorwaarden zijn voor proces-standaardisatie over meerdere informatieketens. Analisten, adviseurs, architecten, technische specialisten, auditors en software leveranciers Prof. Marijn Janssen & drs. Remco van Wijk
6 24 juni 2014 Gegevens: syntax, semantiek en pragmatiek.-Gegevensbehoefte, XML, XBRL, Meta-datamanagement, Nederlandse taxonomie (Architectuur) In de literatuur wordt XBRL een ‘sleeping giant’ genoemd die de komende jaren de verantwoordingswereld en informatieketens verregaand zal transformeren. Deze reus is met SBR al ontwaakt. Wil je weten waarom dit een reus is en hoe je ermee moet omgaan, dan is dit college een aanrader. Analisten, adviseurs, architecten, technische specialisten, auditors, software leveranciers, accountants en fiscalisten Mr. drs. Sebastiaan Bal RA & Jacques Urlus RE CISA BBA
7 1 juli 2014 Techniek: Digipoort afgepeld- Multi-sided platforms, Service oriented architecture, webservices, procesverwerking, audittrail, mededelen Nergens ter wereld is men erin geslaagd om een procesinfrastructuur te ontwikkelen die meerdere procesgangen en uitvragende partijen kan bedienen. Hoe werkt dit? Welke standaarden worden gebruikt? Hoe worden webservices aangeroepen? Dit college geeft onder andere antwoord op deze vragen. Analisten, adviseurs, architecten, technische specialisten, auditors, software leveranciers Ir. Victor den Bak & Ir. Bart Hendriksen
8 26 aug
2014
Informatiebeveiliging in ketens-juridische kaders (Webv), identificatie, authenticatie, autorisatie, CIAA, PKIO, machtigingen en intermediairs Het beveiligen van websites is één ding, het beveiligen van vertrouwelijke rapportages naar de overheid is iets anders. Dit college neemt je mee in de eisen die de wet aan beveiliging stelt en de dreigingen die er spelen. De uitgebreide toelichting van de beveiligingsmiddelen die in SBR zijn gebruikt biedt inspiratie voor het end-to-end beveiligen van informatieketens. Beleidsmedewerkers, security officiers, adviseurs, architecten, technische specialisten, auditors, software leveranciers Iris Koetsenruijter LLM, dr.ir. Nitesh Bharosa & Jacques Urlus RE CISA BBA
9 9 sept
2014
Ketengovernance en –beheer- multi-level integratie (horizontaal, verticaal en netwerk), standaardisatie en beheer over organisatie- en ketengrenzen SBR zorgt voor horizontale, verticale en netwerk-integratie. Om dit goed te doen moeten er op meerdere borden tegelijk worden geschaakt. Als je wilt weten hoe deze afstemming plaatsvindt is dit college een aanrader. Bestuurders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, ketenregisseurs, adviseurs, software leveranciers Drs. Remco van Wijk
10 23 sept
2014
Verbreding: aansluiting van nieuwe ketens-analyse, herontwerp, experimenteren, transitie en opschaling De aansluiting van ketens als inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de jaarrekening en CBS rapportages is nog maar het begin. Er zijn nog meer ketens die met SBR hun voordeel kunnen doen. Ben je benieuwd welke ketens geschikt zijn en hoe je een aansluitprogramma vorm geeft? Dan mag je dit college niet missen! Bestuurders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, ketenregisseurs, adviseurs, architecten, software leveranciers Mr. Geert Nederhorst & drs. Erwin Rigter
11 7 okt
2014
Afsluiting en paneldiscussie: de vooruitzichten voor verantwoording in informatieketens Met SBR zijn we een weg ingeslagen die nieuwe deuren opent. In dit college worden de vooruitzichten, kansen en barrières bediscussieerd. Deelnemers worden uitgenodigd om vooraf vragen te mailen die aan het panel worden voorgelegd. Bestuurders, programmamanagers, ketenregisseurs, adviseurs, auditors Panel: Frans Hietbrink, Rob Kuipers, Steven Luitjens